Ta del av några viktiga tips och råd när det gäller stenanläggningar! 

Att tänka på gällande färger
 

All natursten kan variera i färg, både plattor och dekorsten. Vad gäller läggning av sten och plattor är det därför viktigt att tänka på att blanda sten från olika pallar för att få en vacker och naturlig variation på ytan.

 

Det kan finnas färgskillnader vid komplettering. Det förekommer till exempel nyansskillnader i ådring på granit.

 

När det gäller betongsten plockas stenen från pallen uppifrån och ner, ej lager för lager.

  

Färgförändringar

 

Vissa färger ändrar färg med tiden, som till exempel gul sjösten som blir gulare. Naturstensplattor som svart skiffer innehåller järnoxid i skiftande mängd som ger en naturlig patina av rost. Allteftersom tiden går förändras rosten. Detsamma gäller för grafit, det innehåller kalksten som gör stenen ljusare och som kan förändras över tid. Även betongsten får kalkutfällning.

Nya svarta stenar kan vara nästan vita av kalkdammet vid leverans men blir snart rena av regn och får sin riktiga färg. Svartvit sjösten kan också vara gulaktig om den är nyskördad men blir snart vitare. Skifferkross antracit kan innehålla ådring och det kan förekomma gula stenar i marmorkross.

 

Att välja rätt tjocklek

 
Tänk på att välja rätt tjocklek på betongstenen beroende på dess användsningsområde:

  •  Beklädnadssten: 1-2 cm
  • Gångplattor: 3-5 cm
  • Marksten körbar för bilar: 5-6 cm
  • Marksten körbar för lastbil: minst 6-7 cm
  • Marksten på industriplaner: 7-8 cm

Gränsvärden beror även på vilket underlag som används och vilken kvalitet stenen håller.

 

Om stenen läggs i betong räknas tjockleken på betong och sten tillsammans.

Att lägga betongsten

 
Det kan skilja någon millimeter mellan olika betongstenar av samma sort. Lägg stenen med minst 3 mm fog i raka rader efter ett spänt snöre.

Betongsten går att såga eller klippa med betongklipp som går att hyra hos maskinuthyrare. Vid sågning används en kapmaskin eller vinkelslip. Tänk på att använda en skiva som är avsedd för betong och att skydda dig med rätt utrustning. Repor som uppstår vid hantering av betongsten kommer att slitas bort och försvinna med tiden.

Det går att skapa en melerad yta genom att slumpvis blanda två färger. Det är en komplicerad process och med metoden uppnår man effekten av melering.

 

Varierande tjocklek på natursten

 
Eftersom de naturliga lagren i berget varierar i storlek får även naturstensplattor olika tjocklek. Sätt därför gärna plattorna i mjuk betong eller stenmjöl så att det går att justera bort eventuella höjdskillnader.

 

Det är också viktigt att fogen mellan naturstensplattorna är minst 3 mm då det ger möjlighet att justera höjdskillnader. 

 

Beroende på vilken typ av fog som används kan fogen behöva vara bredare.

 

 

Att lägga natursten på nät
 

Tänk på att lyfta natursten på nät på båda sidor för att inte stenar ska lossna. Det går bra att använda samma underlag som vid vanlig stenläggning.
 


Att lägga gatsten
 

Det går åt ca 82-85 st/m2 vid läggning av gatsten då gatsten alltid ska läggas med fog.

 

Att välja storlek på dekorsten
 

Det finns flera olika storlekar på dekorsten; 6-8, 8-16, 16-32, 32-64 mm är de vanligaste storlekarna.

 
Stl: 6-8 och 8-16

 

Passar bra till gångar och garageuppfarter. Det är lätt att kratta och behagligt att gå på.

 
Stl: 16-32

 

Är en lite grövre fraktion. Den är vacker att titta på och passar därför bra i rabatter eller vid murar.

 
Stl: 32-64

 

Är en ännu lite grövre fraktion som ger en tydlig struktur. Den passar också bra i rabatter eller vid husväggen.

Tänk på att när dekorgruset sorteras med hjälp av galler och det kan då komma med stenar av annan storlek, men huvuddelen av stenen är av den angivna storleken.

Använd fiberduk
 

Tänk på att lägga en fiberduk under dekorstenen så att den inte blandas med jorden. Det ger en stadigare yta och hindrar att ogräs växer upp igenom stenen.

Undvik att salta
 

Vi rekommenderar dig att inte använda salt på naturstensplattor eller betongprodukter.